JV 2008/411, No 04-09-2008, , 2008/169 (met annotatie van TS)

Inhoudsindicatie

Uitzetting, DT&V, Rechtsbijstand, IND

Samenvatting

De rechtshulpverleenster klaagt dat de IND en DT&V het haar onmogelijk hebben gemaakt om goede rechtshulp te verlenen aan haar cliënt (L.) voorafgaand aan zijn uitzetting.

1. Het niet tijdig en compleet toezenden van het asieldossier, waarbij niet te achterhalen bleek wat hiervoor de reden was, is onbehoorlijk wegens strijd met het beginsel van fair play.

De Nationale ombudsman geeft de Staatssecretaris van Justitie in overweging om de werkwijze van de Dienst…

Verder lezen
Terug naar overzicht