JV 2008/416, RvS 23-06-2008, BD6141, 200706380/1 (met annotatie van J.W.A. Fleuren)

Inhoudsindicatie

Alleenstaande minderjarige vreemdeling, adequate opvang, Kinderen, rechten van, Rechtstreekse werking, Democratische Republiek Congo

Samenvatting

Anders dan de rechtbank overwoog, bevat art. 20 IVRK geen norm die zonder nadere uitwerking in nationale wet- en regelgeving door de rechter direct toepasbaar is. Het derde lid is weliswaar een nadere uitwerking van de in het tweede lid voorgeschreven inspanningsverplichting, maar, zoals de Staatssecretaris van Justitie onder verwijzing naar de zinsneden ‘indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg’ en ‘Bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht