JV 2008/43, RvS 23-11-2007, BB9392, 200707103/1 (met annotatie van PB)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Nationaliteit, Sierra Leone

Samenvatting

Zoals meermalen overwogen (zoals in «JV» 2006/263, ve07000819) moet, indien na een eerdere afwijzende beslissing een materieel vergelijkbare beslissing wordt genomen, voorshands worden aangenomen dat het in die uitspraak uiteengezette beoordelingskader in de weg staat aan een rechterlijke toetsing van dat besluit, als ware het een eerste afwijzing.

De Sierra Leoonse ambassade te Brussel heeft op 31 juli 2007 een op naam van de vreemdeling gestelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht