JV 2008/47, RvS 30-11-2007, BB9991, 200703764/1

Inhoudsindicatie

Taalanalyse, contra-expertise, Deskundige, Bewijslast, Burundi

Samenvatting

1. De vreemdeling is meegedeeld dat het individuele ambtsbericht in zake het onderzoek naar het identiteitsdocument van de vreemdeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Daarna heeft de minister het Bureau Documenten verzocht een onderzoek naar de authenticiteit van het identiteitsdocument te verrichten. Voor het oordeel dat deze gang van zaken bevreemdend is, bestaat geen grond.

Dat niet kan worden uitgesloten dat het identiteitsdocument authentiek is, laat onverlet dat het, ingevolge het…

Verder lezen
Terug naar overzicht