JV 2008/50, RvS 04-12-2007, , 200706177/1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd, Taalanalyse, contra-expertise, Ambtsbericht, Sierra Leone

Samenvatting

1. Zoals eerder overwogen (ABRvS 14 juli 2004, 200401127/1, ve07000785), komt de staatssecretaris door het laten uitvoeren van een taalanalyse de desbetreffende vreemdeling tegemoet in de voldoening aan de ingevolge art. 31 lid 1 Vw 2000 op hem rustende last om de aan zijn aanvraag ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden aannemelijk te maken, in het geval twijfel gerezen is aan de gestelde identiteit en…

Verder lezen
Terug naar overzicht