JV 2008/51, RvS 05-12-2007, , 200707471/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, voortvarendheid onderzoek, Aanvraag, asiel

Samenvatting

Nu inbewaringstelling ingevolge art. 59 lid 1 Vw 2000 slechts is geoorloofd met het oog op de uitzetting, is die maatregel onrechtmatig indien de Staatssecretaris van Justitie na inbewaringstelling geen uitzettingshandelingen verricht, dan wel bij de uitzetting onvoldoende voortvarendheid betracht.

De vreemdeling heeft, daags nadat hij in bewaring werd gesteld, op 25 september 2007 te kennen gegeven een asielaanvraag in te willen dienen en is, zoals de Staatssecretaris ook ter zitting heeft toegelicht, om…

Verder lezen
Terug naar overzicht