JV 2008/53, RvS 07-12-2007, BC1068, 200707507/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, voortvarendheid uitzetting, Aanvraag, asiel, Aanvraag, indiening, Schadevergoeding

Samenvatting

Dat appellant te kennen heeft gegeven dat hij een asielaanvraag wil indienen, doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Justitie om het onderzoek naar een eventuele gedwongen uitzetting zo spoedig mogelijk te starten, met dien verstande dat uitzettingshandelingen, waarbij contact moet worden gelegd met de autoriteiten van het vermoedelijke land van herkomst, achterwege dienen te blijven. Daarom kan tevens van de Staatssecretaris worden verlangd dat hij appellant zo…

Verder lezen
Terug naar overzicht