JV 2008/74, RvS 06-12-2007, BC0711, 200703563/1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, Gezinshereniging, verruimde, Toetsing, marginale, Richtlijn, Rechtstreekse werking

Samenvatting

Zoals blijkt uit ABRvS 24 december 2002 («JV» 2003/76) dient de rechter zich, gelet op de beoordelingsruimte die de minister bij art. 3.24 Vb 2000 is toegekend, bij de toetsing van een besluit op een verzoek om verruimde gezinshereniging terughoudend op te stellen. Voor een eigen beoordeling door de rechter is geen plaats.

Hoger beroep kennelijk gegrond. Doende hetgeen…

Verder lezen
Terug naar overzicht