JV 2008/76, RvS 13-12-2007, BC1252, 200706379/1

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Griekenland, Richtlijn, Kinderen, rechten van, Toetsing ex-nunc, Non-refoulement

Samenvatting

Voor zover de Staatssecretaris van Justitie in de grief, onder verwijzing naar o.a. ABRvS 15 november 2005, 200506323/1, stelt dat hij zich niet gehouden acht toepassing aan art. 3 lid 2 DV te geven, nu de vreemdeling, omdat hij de asielprocedure nog niet heeft doorlopen, niet aan de hand van concrete aanwijzingen aannemelijk heeft gemaakt dat Griekenland haar internationale…

Verder lezen
Terug naar overzicht