JV 2008/78, RvS 18-12-2007, , 200703445/1

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Machtiging tot voorlopig verblijf, hardheidsclausule, Medische advies, Medische omstandigheden, Gezinsleven, inmenging, Onmenselijke behandeling, Afghanistan

Samenvatting

Uit de BMA-adviezen volgt dat de vreemdeling, afkomstig uit Afghanistan, kan reizen, dat in Iran en Pakistan behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn en dat het uitblijven van behandeling niet zal leiden tot een medische noodsituatie op korte termijn. De rechtbank heeft aldus ten onrechte niet onderkend dat de minister heeft kunnen stellen dat het beroep op art. 17 lid 1, sub…

Verder lezen
Terug naar overzicht