JV 2008/88, RvS 14-01-2008, , 200703498/1

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Machtiging tot voorlopig verblijf, hardheidsclausule, Gezinsleven, inmenging

Samenvatting

De vreemdeling klaagt dat de rechtbank op onjuiste wijze heeft getoetst aan art. 8 EVRM, nu bij beantwoording van de vraag of dat artikel noopt tot vrijstelling van het mvv-vereiste steeds alle belangen bij de beoordeling moeten worden betrokken en voor een geslaagd beroep op dit artikel niet, zoals de rechtbank heeft overwogen, vast dient te staan dat sprake is van een langdurige ontwrichting van het familie- en gezinsleven.

Hoewel…

Verder lezen
Terug naar overzicht