JV 2009/143, HvJ EG 22-12-2008, , C-161/07 (met annotatie van MT)

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer, van werknemers, Vrijheid, van vestiging, Arbeid, als zelfstandige

Samenvatting

Door voor de inschrijving van vennootschappen in het handelsregister op verzoek van burgers van de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden, met uitzondering van de Republiek Cyprus en de Republiek Malta, die vennoot van een personenvennootschap of minderheidsvennoot van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn, de vaststelling van hun hoedanigheid van zelfstandige door de Arbeitsmarktservice of de overlegging van een vrijstelling van het bezit van een arbeidsvergunning te…

Verder lezen
Terug naar overzicht