JV 2009/197, Rechtbank Haarlem 20-03-2009, BH6928, KG ZA 09-43

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, tenuitvoerlegging, Regime bij vrijheidsontneming, Privéleven

Samenvatting

Vordering van de VAJN om de Staat (o.a.) te gebieden om een uniform en voor alle inrichtingen geldend apart regime voor vreemdelingenbewaring in te stellen.

1. De voorzieningenrechter verwerpt het beroep op de Country Reports van het CPT, de CPT Standards, en de Twenty Guidelines on Forced Return, nu daaraan geen rechtstreekse werking toekomt en hierin ook overigens geen voor de in bewaring gestelde vreemdelingen verderstrekkende rechten zijn opgenomen dan die waarin reeds in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht