JV 2010/123, HvJ EU 02-03-2010, , C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08

Inhoudsindicatie

Richtlijn, definitie-, Verblijfsvergunning, intrekking, Irak

Samenvatting

1. Art. 11 lid 1, sub e, Definitierichtlijn 2004/83/EG, moet aldus worden uitgelegd dat:

– iemand zijn vluchtelingenstatus verliest wanneer, gelet op een ingrijpende en niet-voorbijgaande verandering van omstandigheden in het betrokken derde land, de omstandigheden die ten grondslag lagen aan zijn vrees voor vervolging op een van de in art. 2, sub c, van de Definitierichtlijn genoemde gronden, in verband waarmee hij als vluchteling…

Verder lezen
Terug naar overzicht