JV 2010/268, EHRM 03-06-2010, , 30383/10 (met annotatie van Prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Onmenselijke behandeling, Interim measure, Dublinverordening, Griekenland, Somalië

Samenvatting

De President beslist dat Nederland verzoekers, van Somalische nationaliteit, niet mag uitzetten naar Griekenland voor de duur van de procedure bij het EHRM, op grond van de volgende overwegingen:

1. De stelling van verzoekers dat zij naar Somalië kunnen worden teruggestuurd zonder dat er sprake is geweest van een grondige beoordeling door de Griekse autoriteiten van hun claim dat een dergelijke terugkeer hen zou blootstellen aan een behandeling in strijd met art. 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht