JV 2010/458, HvJ EU 22-06-2010, , C-188/10, C-189/10 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Schengen-grenscode. Grensbewaking. Mobiel toezicht Vreemdelingen. Vrij verkeer van personen

Samenvatting

Het Hof verklaart voor recht:

1. Art. 267 VWEU (ve08000709) verzet zich tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die een incidentele procedure voor toetsing van de grondwettigheid van de nationale wetten invoert, voor zover de voorrang van deze procedure ertoe leidt dat noch vóór de toezending van een grondwettigheidsvraag aan de nationale rechter die met de toetsing van de grondwettigheid van de wetten is belast noch, in…

Verder lezen
Terug naar overzicht