JV 2010/59, Asylum and Immigration Tribunal 12-10-2009, , UKAIT 00050

Inhoudsindicatie

Toegang, weigering, Vrijheid van meningsuiting, Openbare orde, Verenigd Koninkrijk, Vrij verkeer, van personen

Samenvatting

In verband met de vervolging in Nederland wegens aanzetten tot haat en discriminatie woog de Engelse Immigratiedienst het recht van Geert Wilders op vrij verkeer af tegen de bedreiging die zijn aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk zou kunnen vormen voor de openbare veiligheid en openbare orde. Gelet op het doel van zijn bezoek (bijwonen vertoning film ’Fitna’ tijdens een besloten bijeenkomst in het Hogerhuis om vervolgens vragen te beantwoorden) …

Verder lezen
Terug naar overzicht