JV 2011/373, HvJ EU 28-07-2011, , C-69/10

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Richtlijn, Procedure-, Beroep, Rechtsmiddelen

Samenvatting

Het Hof beantwoordt de prejudiciële vragen van het Tribunal administratif van Luxemburg als volgt:

art. 39 Procedurerichtlijn 2005/85 en het beginsel van doeltreffende rechterlijke bescherming moeten aldus worden uitgelegd, dat zij zich niet verzetten tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, op grond waarvan de beslissing van de bevoegde nationale instantie om een asielverzoek volgens een versnelde procedure te behandelen, niet voor enig afzonderlijk beroep vatbaar is wanneer de redenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht