JV 2011/70, HvJ EU 19-12-2010, , C-301/09 (met annotatie van mr. A. Hoogenboom)

Inhoudsindicatie

Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Standstill-bepaling, Voortgezet verblijf

Samenvatting

Naar aanleiding van het verzoek van de ABRvS in de zaken van 24 juli 2009 («JV» 2009/362 om een prejudiciële beslissing verklaart het Hof voor recht:

in omstandigheden als die van de hoofdgedingen, die betrekking hebben op een nationale bepaling inzake de verkrijging van een verblijfsvergunning door Turkse werknemers, moet art. 13 Besluit 1/80 in die zin worden uitgelegd dat een aanscherping van een na…

Verder lezen
Terug naar overzicht