JV 2012/145, HvJ EU 21-12-2011, , C-424/10, C-425/10 (met annotatie van dr. H. Oosterom-Staples)

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Verblijfs-, Rechtmatig verblijf

Samenvatting

Het Hof (Grote kamer) verklaart, in antwoord op de door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) gestelde vragen, voor recht:

1. Art. 16 lid 1 Richtlijn 2004/38 moet aldus worden uitgelegd dat een burger van de Unie die meer dan vijf jaar in het gastland heeft verbleven op de enkele grondslag van het nationale recht van dit land, niet kan worden geacht het duurzame verblijfsrecht overeenkomstig deze bepaling te hebben verkregen, wanneer hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht