JV 2012/334, HvJ EU 19-07-2012, , C-451/11 (met annotatie van prof. mr. C.A. Groenendijk)

Inhoudsindicatie

Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Thailand

Samenvatting

In antwoord op de vragen van het Verwaltungsgericht Giessen (Duitsland) (ve11002620) verklaart het Hof voor recht:

Art. 7 eerste alinea Besluit 1/80 moet aldus worden uitgelegd dat een gezinslid van een Turkse werknemer dat staatsburger van een ander derde land dan Turkije is, zich in de gastlidstaat op de uit die bepaling voortvloeiende rechten kan beroepen wanneer alle andere in die bepaling gestelde voorwaarden zijn vervuld.

Uitspraak

(...; red…

Verder lezen
Terug naar overzicht