JV 2012/38, Mensenrechtencomité VN 02-09-2011, , 1564/2007 (met annotatie van prof. C. Forder)

Inhoudsindicatie

Asiel, aanvraag, Alleenstaande minderjarige asielzoeker, adequate opvang, China, Onmenselijke behandeling, Kinderen, rechten van

Samenvatting

Klager van Chinese nationaliteit is op 24 februari 2004 op twaalfjarige leeftijd met zijn moeder vanuit Beijing naar Kiev gereisd. Daar is hij gescheiden van zijn moeder door mensensmokkelaas naar Nederland gebracht waar hij op 3 maart 2004 aankwam. Zijn asielverzoek werd afgewezen in de AC-procedure. De rechtbank vernietigde de beslissing omdat het dossier niet was ingestuurd en hij kwam in de reguliere procedure. Op 21…

Verder lezen
Terug naar overzicht