JV 2012/77, HvJ EU 21-12-2011, , C-411/10, C-493/10 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, EU-Handvest Grondrechten, Onmenselijke behandeling, Richtlijn, Tijdelijke bescherming-, Richtlijn, Definitie-, Richtlijn, Opvang-, Richtlijn, Procedure-

Samenvatting

Het Hof (Grote kamer) verklaart, in antwoord op de vragen van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) in de zaak N.S. en van de High Court of Ireland in de zaak M.E. e.a., voor recht:

1. De beslissing…

Verder lezen
Terug naar overzicht