JV 2013/217, HvJ EU 08-05-2013, , C-87/12

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Handvest grondrechten EU, Burgerschap van de Unie

Samenvatting

Geen uitbreiding van Zambrano; werkingssfeer Handvest.

 

In antwoord op de vragen van de Cour administrative (Luxemburg) (ve12000840) verklaart het Hof voor recht: Art. 20 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat een lidstaat een onderdaan van een derde land het verblijf op zijn grondgebied weigert wanneer deze onderdaan van een derde land wil verblijven met een familielid dat burger van de Europese Unie is, …

Verder lezen
Terug naar overzicht