JV 2013/248, HvJ EU 30-05-2013, , C-534/11 (met annotatie van dr. G.N. Cornelisse)

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Terugkeer-, Aanvraag, asiel, Richtlijn, Procedure-, Richtlijn, Opvang-, Vreemdelingenbewaring

Samenvatting

Detentie van asielzoekers; Terugkeerrichtlijn, Opvangrichtlijn en Procedurerichtlijn.

 

In antwoord op de vragen van de Nejvyssi správni soud (Tsjechische Republiek) (ve11003229) verklaart het Hof voor recht:

1. Art. 2 lid 1 Terugkeerrichtlijn (Tri), gelezen in samenhang met punt 9 van de considerans ervan, moet aldus worden uitgelegd dat die richtlijn niet van toepassing is op derdelanders die om internationale bescherming…

Verder lezen
Terug naar overzicht