JV 2013/271, HvJ EU 08-05-2013, , C-529/11 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van personen, Richtlijn, Verblijfs-, Kinderen, rechten van, Onderwijs

Samenvatting

Meerderjarig kind dat zijn opleiding voortzet in gastland; Afgeleid verblijfsrecht verzorgende (derdelander) ouder

 

In antwoord op de vragen van het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Verenigd Koninkrijk) (ve12000258) verklaart het Hof voor recht:

1. De ouder van een meerderjarig geworden kind dat toegang tot het onderwijs had gekregen krachtens art. 12 Vo 1612/68 betreffende het vrije verkeer van…

Verder lezen
Terug naar overzicht