JV 2013/3, HvJ EU 27-09-2012, , C-179/11 (met annotatie van dr. F.F. Larsson)

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Opvang-, Dublinverordening, Opvang

Samenvatting

Opvang Dublinclaimant tot aan overdracht.

 

In antwoord op de vragen van de Conseil d’État (Frankrijk) van 18 april 2011 verklaart het Hof voor recht:

1. Richtlijn 2003/9 moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat waarbij een asielverzoek wordt ingediend, de in richtlijn 2003/9 vastgestelde minimale opvangvoorzieningen voor asielzoekers ook moet verstrekken aan een asielzoeker ten aanzien van wie hij overeenkomstig Vo 343/2003 besluit een andere lidstaat, …

Verder lezen
Terug naar overzicht