JV 2013/7, HvJ EU 08-11-2012, , C-268/11 (met annotatie van prof. mr. C.A. Groenendijk)

Inhoudsindicatie

Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Fraude, Verblijfsvergunning, intrekking

Samenvatting

Intrekking verblijfstitel met terugwerkende kracht bij fraude.

 

In antwoord op de vragen van het Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Duitsland), zoals door het Hof geherformuleerd (*), verklaart het Hof voor recht:

Art. 6 lid 1, eerste streepje, Besluit 1/80 moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de bevoegde nationale autoriteiten de verblijfstitel van een Turkse werknemer met terugwerkende kracht intrekken tot de datum waarop…

Verder lezen
Terug naar overzicht