JV 2013/88, HvJ EU 31-01-2013, , C-175/11

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Procedure-, Handvest grondrechten EU, Rechtsmiddelen

Samenvatting

Begrip rechterlijke instantie in art. 39 Procedurerichtlijn

 

1. Art. 23 lid 3 en 4 Richtlijn 2005/85, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat een lidstaat op bepaalde categorieën asielverzoeken die naar de nationaliteit of het land van oorsprong van de verzoeker zijn omschreven, met inachtneming van de uitgangspunten en waarborgen van hoofdstuk II van die Richtlijn, een procedure bij voorrang of een versnelde procedure toepast.

2…

Verder lezen
Terug naar overzicht