JV 2014/145, HvJ EU 12-03-2014, , C-457/12 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Verblijfs-, EU-burger, familielid van

Samenvatting

Europa-route.

 

In antwoord op de vragen van de ABRvS in de verwijzingsuitspraak van 5 oktober 2012 («JV» 2012/468) verklaart het Hof voor recht:

1. Richtlijn 2004/38 moet in die zin worden uitgelegd dat zij zich er niet tegen verzet dat een lidstaat weigert een verblijfsrecht toe te kennen aan een derdelander die familielid is van een burger van de Unie, wanneer deze burger de…

Verder lezen
Terug naar overzicht