JV 2014/32, HvJ EU 10-12-2013, , C-394/12 (met annotatie van mr. E.R. Brouwer)

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Somalië, Interstatelijk vertrouwensbeginsel, Griekenland, Aanvraag, asiel

Samenvatting

Interstatelijk vertrouwensbeginsel; toetsing van eerbiediging van criteria asielprocedure en opvang bepalen verantwoordelijkheid voor behandeling asielverzoek.

 

In antwoord op de vragen (*) van het Asylgerichtshof (Oostenrijk) (ve12002359) verklaart het Hof voor recht:

Art. 19 lid 2 Vo. 343/2003 (...) moet aldus worden uitgelegd dat, in omstandigheden waarin een lidstaat op grond van het in art. 10 lid 1 van die Verordening genoemde criterium, te…

Verder lezen
Terug naar overzicht