JV 2014/4, HvJ EU 14-11-2013, , C-4/11

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Handvest grondrechten van de EU, Griekenland

Samenvatting

Criteria voor bepaling verantwoordelijke lidstaat voor behandeling asielverzoek.

 

Het Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) heeft van de vier vragen (ve11000708) de eerste drie vragen ingetrokken nu deze afdoende waren beantwoord in het arrest N.S. en M.E. («JV» 2012/77). De vierde vraag wordt gehandhaafd, ter verduidelijking van de draagwijdte van voornoemd arrest ter zake van de mogelijkheid voor de asielzoeker om zich in rechte te beroepen…

Verder lezen
Terug naar overzicht