JV 2015/102, Gerechtshof Amsterdam 10-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4232, 23-004646-11 (met annotatie van dr. P.J. Krop)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Strafvervolging, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Samenloop bestuurlijke boete en strafrechtelijke vervolging.

In deze zaak staat de samenloop van een bestuurlijke boete en een strafrechtelijke vervolging centraal. Een verdachte wordt vervolgd wegens het doen verrichten van arbeid door iemand waarvan de verdachte had moeten weten dat deze persoon wederrechtelijk in Nederland verbleef (art. 197b Sr.). Het bedrijf van verdachte was eerder voor dezelfde gedraging bestuurlijk beboet wegens overtreding van art. 2 Wav.

Het OM kan een feit waarvoor…

Verder lezen
Terug naar overzicht