JV 2016/118, RvS 10-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:747, 201506510/1/V3

Inhoudsindicatie

Asiel, aanvraag, Besnijdenis, Sierra Leone, Vestigingsalternatief, Ambtsbericht

Samenvatting

Besnijdenis; vestigingsalternatief in Freetown; Bondo-genootschap.

De asielaanvraag van de vreemdeling van Sierra Leoonse nationaliteit, behorend tot de Temne, is afgewezen. De vreemdeling, die de dochter is van een besnijdster binnen het Bondo-genootschap, vreest dat haar dochter bij terugkeer besneden wordt.

Hoewel uit het ambtsbericht van mei 2011 blijkt dat genitale verminking in Sierra Leone op grote schaal voorkomt en het percentage besneden vrouwen daar bijzonder…

Verder lezen
Terug naar overzicht