JV 2016/119, RvS 14-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:809, 201505068/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, gezinsleden, Italië, Opvang

Samenvatting

Oma lid van family group volgens brief Italiaanse autoriteiten, staatssecretaris moet zorgdragen voor gelijktijdige overdracht.

De asielaanvragen van de vreemdelingen zijn afgewezen omdat Italië op grond van Dublin III verantwoordelijk is voor de behandeling van de in Nederland ingediende asielaanvragen.

Vreemdeling 1 (oma) heeft ernstige medische klachten. Anders dan de vreemdelingen in het arrest Tarakhel («JV» 2014/384 m.nt. H. Battjes), heeft oma met…

Verder lezen
Terug naar overzicht