JV 2016/134, Hoge Raad 29-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:515, S 14/00826 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Inreisverbod, Ongewenstverklaring, Richtlijn, Terugkeer-, Overgangsrecht

Samenvatting

Prejudiciële vragen; ongewenstverklaring van voor inwerkingtreding Terugkeerrichtlijn; berekenen vijfjarentermijn van inreisverbod.

De Hoge Raad verzoekt het HvJ EU uitspraak te doen over de volgende vragen:

1. Moet art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn aldus worden uitgelegd dat de daarin vermelde termijn van vijf jaren wordt berekend:

a. vanaf het moment dat het inreisverbod (of met terugwerkende kracht: de daarmee gelijk te stellen ongewenstverklaring) is uitgevaardigd, dan wel

b. …

Verder lezen
Terug naar overzicht