JV 2016/136, RvS 10-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:745, 201504515/1/V1 (met annotatie van dr. K.M. Zwaan)

Inhoudsindicatie

Asiel, aanvraag, Documenten, inzichtelijkheid bronnen, Onmenselijke behandeling, Eerwraak, Jemen

Samenvatting

Door NGO in opdracht en onder goedkeuring van AI uitgevoerd onderzoek niet inzichtelijk gelet op bronnen.

De asielaanvragen van de vreemdelingen 1 en 2 zijn afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de SvV&J zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat de asielrelazen ongeloofwaardig zijn, maar ondeugdelijk heeft gemotiveerd dat vreemdeling 2 bij terugkeer geen reëel risico loopt op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM wegens…

Verder lezen
Terug naar overzicht