JV 2016/137, RvS 29-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:945, 201504600/1/V1 (met annotatie van Dr. F.T. Groenewegen)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, indiening, Kennisgeving, Besluit, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Delegatiebepalingen in de Vw 2000 bieden niet de mogelijkheid om in het Vb af te wijken van het begrip aanvraag uit de Awb.

Uit de tekst noch geschiedenis van de totstandkoming van de art. 24 en 66 Vw 2000 blijkt dat de wetgever met die bepalingen heeft beoogd de mogelijkheid te bieden om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te stellen die afwijken van art. 1:3, lid 3, Awb. …

Verder lezen
Terug naar overzicht