JV 2016/295, RvS 03-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2684, 201602440/1/V1

Inhoudsindicatie

Ambtshalve, vergunningverlening, Bezwaar, Rechtsmiddelen, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Rechtsmiddel is bezwaar tegen ambtshalve verlening vergunning na ongegrondverklaring bezwaar.

De in art. 7:1 lid 1 Awb genoemde uitzonderingen doen zich in casu niet voor, wat betekent dat er bezwaar had moeten worden gemaakt alvorens beroep in te stellen. De rechtbank heeft dit niet onderkend en tevens nagelaten het beroepschrift op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb door te zenden naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ter behandeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht