JV 2016/308, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2851, 201509493/1/V2

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Syrië, Tolken

Samenvatting

Art. 1F Vluchtelingenverdrag; tolken onmisbaar en essentieel voor verhoren; oogmerk vreemdeling niet van belang.

De asielaanvraag van de vreemdeling, een Koerdische Syriër, is afgewezen op grond van art. 1F Vluchtelingenverdrag. De vreemdeling heeft in 2011-2012 meer dan tien keer voor de Syrische politieke veiligheidsdienst getolkt bij verhoren van personen die geen Arabisch spraken en door de veiligheidsdienst waren aangehouden. Onbestreden is dat de gedragingen waarmee de SvV…

Verder lezen
Terug naar overzicht