JV 2016/43, Gerechtshof Amsterdam 17-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4751, 23-001779-15 (met annotatie van mr. M.F. Wijngaarden)

Inhoudsindicatie

Strafrechtelijke vervolging, Inreisverbod, Richtlijn, Terugkeer-, Openbare orde

Samenvatting

Uitleg hof over betekenis ‘gevaar openbare orde’ in art. 7 Tri in Zh. en O. ook van toepassing op art. 11 Tri.

Hoger beroep in een strafzaak. Verdachte wordt vervolgd voor een diefstal met geweld (zaak A1), het op/omstreeks 7 januari 2015 in weerwil van een zwaar inreisverbod in Nederland verblijven (zaak A2) en het op/omstreeks 14 december 2014 in weerwil van…

Verder lezen
Terug naar overzicht