JV 2016/44, Gerechtshof Amsterdam 16-12-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5264, 23-003151-15

Inhoudsindicatie

Strafrechtelijke procedure, Openbare orde, Richtlijn, Terugkeer-, Inreisverbod, Ongewenstverklaring, opheffing

Samenvatting

Zh. en O.; nu vreemdeling geen actueel gevaar vormt, geen inreisverbod in de zin van art. 197 Sr.

Hoger beroep in een strafzaak, waarin verdachte onder 2 een overtreding van art. 197 Sr is ten laste gelegd.

Tegen verdachte is bij beschikking van 20 maart 2013 een zwaar inreisverbod voor de duur van tien jaar uitgevaardigd, na een eerdere ongewenstverklaring die tegelijk met de uitvaardiging van…

Verder lezen
Terug naar overzicht