JV 2016/69, RvS 20-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:89, 201504220/1/V6 (met annotatie van prof. mr. G.R. de Groot)

Inhoudsindicatie

Nederlanderschap, intrekking, Openbare orde, Overgangsrecht, EU-burger, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Intrekking Nederlanderschap brengt verlies EU-burgerschap met zich mee en vereist daarom Unierechtelijke evenredigheidsbeoordeling; Rottmann.

Het Nederlanderschap van appellant sub 2 (A), verleend op 5 juli 2001, is bij besluit van 3 juli 2013 met ingang van 1 april 2003 ingetrokken omdat relevante feiten bij het naturalisatieverzoek zijn verzwegen.

1. Hoger beroep SvV&J: gelet op de hier toepasselijke Handleiding 1999 heeft de SvV&…

Verder lezen
Terug naar overzicht