JV 2016/71, RvS 28-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:271, 201504256/1/V1

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Middelen van bestaan, duurzaamheid, Medische omstandigheden, Inherente afwijkingsbevoegdheid

Samenvatting

Uitleg Chakroun; geen nader onderzoek als geen individuele omstandigheden worden gesteld.

Zoals volgt uit o.m. ABRvS 10 maart 2015 («JV» 2015/116) vereist het arrest Chakroun («JV» 2010/177) dat de SvV&J, naar aanleiding van hetgeen de vreemdeling naar voren heeft gebracht, een concrete beoordeling maakt van de situatie van die vreemdeling en de referent waarbij hij alle…

Terug naar overzicht