JV 2016/71, RvS 28-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:271, 201504256/1/V1

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Middelen van bestaan, duurzaamheid, Medische omstandigheden, Inherente afwijkingsbevoegdheid

Samenvatting

Uitleg Chakroun; geen nader onderzoek als geen individuele omstandigheden worden gesteld.

Zoals volgt uit o.m. ABRvS 10 maart 2015 («JV» 2015/116) vereist het arrest Chakroun («JV» 2010/177) dat de SvV&J, naar aanleiding van hetgeen de vreemdeling naar voren heeft gebracht, een concrete beoordeling maakt van de situatie van die vreemdeling en de referent waarbij hij alle…

Verder lezen
Terug naar overzicht