JV 2016/76, RvS 05-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:353, 201507815/1/V2 (met annotatie van mr. drs. M.L. van Riel)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Uitzetting, Bezwaar, Voorlopige voorziening, Rechtsmiddelen

Samenvatting

Bezwaar tegen feitelijke uitzetting niet mogelijk als Afdeling op vovo verbod uitzetting heeft beslist.

Hoger beroep tegen de uitspraak van 13 oktober 2015 waarbij de rechtbank het beroep van de vreemdeling tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag ongegrond heeft verklaard. Bij brief van 22 oktober 2015 heeft de SvV&J het door de vreemdeling onder verwijzing naar art. 72 lid 3 Vw 2000 gemaakte bezwaar tegen zijn feitelijke uitzetting doorgezonden naar de ABRvS…

Verder lezen
Terug naar overzicht