JV 2016/81, RvS 11-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:432, 201405434/1/V2

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Vertrekplicht, Inreisverbod, Richtlijn, Terugkeer-, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Inreisverbod tien jaar terwijl art. 3 EVRM zich tegen uitzetting verzet betekent niet dat er sprake is van een inreisverbod voor onbepaalde tijd.

Hoger beroepen van de SvV&J en de vreemdelingen inzake het afwijzen van asielaanvragen en uitgevaardigen van inreisverboden.

De grief van de SvV&J, dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de inreisverboden strijdig zijn met punt 14 van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht