JV 2016/97, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:479, 201404859/1/V6

Inhoudsindicatie

Wet inburgering buitenland, Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Standstill-bepaling, Bezwaar, termijn

Samenvatting

Voor Turken geen restitutie van kosten inburgeringsexamen na berusten in inburgeringsplicht.

De MvSZW heeft het restitutieverzoek van de kosten voor het afleggen van het basisexamen inburgering buitenland ten behoeve van het verkrijgen van een mvv en verblijfsvergunning regulier afgewezen.

Gelet op art. 16 lid 1 sub h Vw 2000 kunnen Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen niet langer worden verplicht het basisexamen…

Verder lezen
Terug naar overzicht