JV 2017/10, RvS 17-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3150, 201603107/1/V1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Gezinshereniging, Alleenstaande minderjarige vreemdeling, adequate opvang, Angola, Gezinsleven, belangenafweging

Samenvatting

Staatssecretaris moet zijn algemeen belang bij weigering verblijf op grond van art. 8 EVRM concretiseren.

De door de Angolese vreemdeling ingediende aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor verblijf als familie- of gezinslid is afgewezen op het mvv-vereiste. De vreemdeling, geboren in 1987, verblijft sinds 2001 in Nederland. Zijn AMV-vergunning is bij besluit van 18 juli 2005…

Verder lezen
Terug naar overzicht