JV 2017/133, RvS 20-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1111, 201702694/1/V3 (met annotatie van mr. drs. M.L. van Riel)

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, voortvarendheid, Vreemdelingenbewaring, schadevergoeding, Uitzetting

Samenvatting

Bewaring vreemdelingen met paspoort; onvoldoende voortvarendheid voorbereiding van uitzetting.

De vreemdeling beschikte ten tijde van het opleggen van de maatregel over een geldig paspoort, op basis waarvan hij kon worden uitgezet. Onder die omstandigheden ligt het op de weg van de SvV&J bij de handelingen ter voorbereiding van de uitzetting een meer dan gebruikelijke voortvarendheid te betrachten (ABRvS 29 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:53).

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht