JV 2017/135, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1164, 201603718/1/V1 (met annotatie van mr. M. Wiersma)

Inhoudsindicatie

Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Standstill-bepaling, Middelen van bestaan, Arbeidsongeschiktheid, Werknemer

Samenvatting

Beleid geen vrijstelling middeleneis bij WGA-uitkering niet onredelijk; nieuwe invulling middelenvereiste wel in strijd met standstill-bepaling.

Turks-Nederlandse referent voldoet niet aan het middelenvereiste. Hij ontvangt een uitkering krachtens de WIA op grond van de regeling WGA berekend naar 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Uit de systematiek van de Wet WIA, de WGA en de IVA volgt dat…

Terug naar overzicht